สวัสดีชาว กราฟฟิคดีไซน์ทุกท่าน หลายท่านตอนนี้อาจมีงานที่มั่นคง หรือมีงานประจำรายได้ โอเคบ้าง ไม่โอเคบ้าง หลายท่านก็ออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัว หรืออาจบางท่านยังว่างงานและกำลังหางานทำอยู่ วันนี้ เว็บไซต์ tigerder.com ได้รวบรวมงาน เห็นรายได้ต่อเดือนต้องร้อง ว้าวๆๆๆ หากท่านใดที่มีงานทำเป็นประจำอยู่แล้ว ก็สามารถดูรายละเอียดงานและค่าแรงเปรียบเทียบกัน เป็นข้อมูลในการตัดสินในภายภาคหน้า ได้ 

https://www.facebook.com/gorillacompany/posts/2549390241783342?__xts__%5B0%5D=68.ARBsFr5EAd3ZN_peZ4RgH-iu0kn-rt3hRjGAEQbNa1i_WxGX8DkT-sTA1rVz7TWJAZwctvJZVmjyT-C9C85hBmmxL7kfje1EBC9ubRffJGPGdZy8gOrcCSarh7TSJPYZAjbV26utzKNxFPCl5mGg06JQ7MQr22Z7EaogpOa7dstAgK9dXwzPSy9JONBvJs59jQf8RKu6nI3_b0UccgMHO5HUJ584T0PvI_mIYCTGPo19yQVId1ZAvJsr_8d27WoUeoLs5qcnPOFW2qwqVeisytY2KskxDYNWMk_Eyrqjnn5fi7RhzKlMhDIERgDGn_uNcqXTPyhV7lb05Noxu5rqeo5o7BTDwbrVfqExIQ2w94jL3-X8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/gorillacompany/posts/2549387385116961?__xts__%5B0%5D=68.ARBaycXxv88SKiFxukEUVNQRbtJtOnIwGC3nKkB3-PAWiT8j3s3ee2NHw_l_tzi2Tqe9wd4-fctxX-K0uFhTUQ4bQ8rBdRsTaVnpu_1NsxqY-hVBsPbBvhXhWl_mlqJrlbJnVJl05DGGauFfAdA-uukCVpIpKVIdT2kPWQzkm8SV2aUQUIr172LS16TQ49goDttsXi8hf7CsUAZS0S-FpMD3Ss8xobQt7ds3VdQ83iafM28UD27Vu48ArWiIwlaPH_A-vc-BvzkOfs-z7dtv-4d6VMYauYgeN1l0Bze-vpNwVjrYIOJQ2vj2TXNI-tp5TFQPXDLORjtkE9KXl1iA7iGUTi4QdVNW_W2YXnW35dnVwCwn&__tn__=-R
https://www.facebook.com/IDesignAndFrame/posts/2768675679859140?__xts__%5B0%5D=68.ARCzwqbdTft6tgGFPlZOU_kb7b7oiyIgAvPdkn06Snwmyszx3LhRESfLprpTcBQHiv-KaeDbr1JIeMfAmp53n3WCZDBK0U-IpT400oAj-JdsFozRLQWy6eHojPvSrYNaCWVBah3hKVL3n27scZkbYlpG9xYuyP84U2ztQD7BqQ5qUhe3dc4EqBf2lriJInVDb8UUSD9p_-43FPth19q_nBy4s8eS3s4oBdbt9oNnKwg-Liao3yYvOiZTr9E9caLzpvyItV23s30chsnPYg4b8W1NcrW0DOCPnisHOlMYCSuvkOrJitXzBgBEQOBy1ic6hWwFOuixjaaLV5dzfsQgepSgXejFKzRHHAbKapIrTFbjt_ee&__tn__=-R
https://www.facebook.com/confidensehair/posts/581919592575450?__xts__%5B0%5D=68.ARCpnXGZWVsIzvCq_lhSkSnGjUp2ibGRPsbjJc-vtABc0Yl0J8G9_RVtRrMXVvFgr-f32KzLp2Lt6ocQJEXz6M7kTE-lzNzRJJoJYguTpqQ87EwJQrmS3YrrmUYB71tnOPOzZkzWymEN5bRzkEZSTm0ryl5JWk67esDry326jE7zEbIi92fR9ueFMDh_010z8z36piWM3B4k59uCmuE4_3Yje0BoBXBfP8TRc14-507qQjl3XBIxfAfxUS69_vl7vfvQcufYBXDq7kg0XGksyZ_DRUC2XN1medsqKv2NsVLCLpKrW73lb0vznKUT9QeWDzpzEN7Y1Sr7h-iMjUbt0lBOtBuFQXJyM0uTCE1OUE7KOQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/topbright.co.th/posts/506704129917080?__xts__%5B0%5D=68.ARA2k3omPvKvmzYyzdGwAHSUEJJ04KyyKBqhIfqRi_JJoHigPiT8ZTmPm1d1qesRQ7VmLD0FmLnuP-Xd7PBf81PJTih0VgiMFEI_wVGMMsvLgBl2Am3WVrDN1OelSUewrnwDVZyU1YoFReaFIpxWeBS_KQd1RketwouWx29NZH9BmEqxLRa03WghA7t4W03QY5LlNgGrLprAJXuPud4bIrg1i03HjFoCLVzpBI8vGJzjcwmMlRaXaLCNQTnM7q07tYzdFBm8ZVN1GULjD5TREgG3vyyHRbQuHRaQrMIj_NpduE_QJ5Et1S5ywqDgLWXC6CWL9cS68y00Oc3RfGc8Re9Ws_iwijcq9JBqg9TC3d3VEw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/topbright.co.th/posts/506697039917789?__xts__%5B0%5D=68.ARByD6JVeEYPtPiLythwRE8fGDixytYfIeJfiDgaxfu_YO_QheG7akSfhr5dDAxuEkDk35ORpozgQQczMQdMTCi09XhuEweXf2uUbVUDChMwFTczfM55iU6LmpkII8EzGwD4Sj0bI3NqDo3o5O_qUyjoi4nf0VcseESeGdZ_jUCp8tRvqaoxZ8tacEw5iqipDzsfczG6lrmEHwNcP8OaMSBGCmrF_n35pe206IfSoa4-KFkB1pB7urjMVcj4FODT0A5XdTjGCwcxYWXHmBYoHpgj2bCZfndKiMwidjlspeB2iuNOeiyMAtvM28nK_mnBskZCcd7Jz-QyEeZjaoo__juraYis4e_AoSr1-ptRd0TMsw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/cmstudiopattaya/posts/570994243444765?__xts__%5B0%5D=68.ARDmddrNUyDIrKDlOX62NnWPD1ybIpgZwjMCJBpA6sca8PIlFS06jSR-xU_weTSZYa96givKTOwjYvieJKdd1tFQwM2j8hZQVIYv-1VwcSUzMpTHn1lDwYONOfvIgs7_1PmR-HzFxRgin5d6ww2kyesi0lRDhYKk0-nAyG6uPztXfKFRlF8bV1nwOzw7pwqsck3aV2I-lOY9MGMAFL3sFqlx8NXfUVQpp_3jmx2q4w9lWabWObwRD65MK3x6FsJikEoQXWLurZYrISwsGGBRML1vf2oIkQ9zTFzXJ69__727BsWuhg-JRf8X-7JGCJHsDkTSo9UNs4LNChhsIvfTiFem7_O2FuaOlOVJbhCldqITMA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AquilaStudioThailand/posts/3224070874334621?__xts__%5B0%5D=68.ARCO1CndqcVbc7BvWQMQ3foU7AUJfldBWCbVdjYBT3wsLCQsDIRYlseVxeVZVQgbQwnMZg5ER7QaUPFQxSIylPNfRWelyZ8EfgkEV4-rPQGG5eQV18rrNBaZbYhVI3bcPxCvE4zXradZnk9NZN4ZMUD1A9S5VikR7BV7WyN7N2ZGWRi-CX5OJKK4EsJ5iRxvgnqnahX08yLlh1wuhjAmbZs37_XJPl9xn5wEpBR_CSxDIrt4X_vSaw9PzJYTl0dZzwBGp6UTtbE5dCDKan9F3bEDwvXZ-H3h4o5V36DjgcfCbAEFMXiGMNBIWUB4ZATEp0WHP6x6gk8sIEkLZ1hRHO-9mPjpE5v2Pigm1MiclYck4QfYI4A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AquilaStudioThailand/posts/3224070874334621?__xts__%5B0%5D=68.ARCO1CndqcVbc7BvWQMQ3foU7AUJfldBWCbVdjYBT3wsLCQsDIRYlseVxeVZVQgbQwnMZg5ER7QaUPFQxSIylPNfRWelyZ8EfgkEV4-rPQGG5eQV18rrNBaZbYhVI3bcPxCvE4zXradZnk9NZN4ZMUD1A9S5VikR7BV7WyN7N2ZGWRi-CX5OJKK4EsJ5iRxvgnqnahX08yLlh1wuhjAmbZs37_XJPl9xn5wEpBR_CSxDIrt4X_vSaw9PzJYTl0dZzwBGp6UTtbE5dCDKan9F3bEDwvXZ-H3h4o5V36DjgcfCbAEFMXiGMNBIWUB4ZATEp0WHP6x6gk8sIEkLZ1hRHO-9mPjpE5v2Pigm1MiclYck4QfYI4A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/jiwpaper/photos/a.617883348278239/2711353565597863/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAiHdZCKs9UFmH0owhTCAExi6JjrttDAD-_Bok1dGxd8NUFg-LdeFNzHhi5b0jObwaZXSM4YUAgXTdIpBuB4dkfLdTA00gcvofutW-jBNzcEN9E6yrFvn4-UP-tdkEckN6oyBYL0ZsmaoFYbZForXJrgLjxbDFAzvxAiSpz4n1iKbAtPb_w4hCObOFfa7s-eqo02u4gWJi7MOys-KdOKfsOSpdJZjhooC4ryMelsrqSYDFjNdkwqlIsUK0oi82bKXrE85hg-HEw52WrOg0EYsRL1D3ce7BeRXR6Setfg2ePR0pPj39oNO-HSwBVOLghu9iUaYYi9un9hUMT9bjpivrkOA&__tn__=-R
Shares:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *