วิดีโอ

5 Articles

วิดีโอ เป็นสื่อที่ให้ความรู้และความบันเทิง ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชม เช่น วิดีโอการเล่นเกมส์ สอนใช้แอปมือถือ สอนใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น