สอน Photoshop

สอน Photoshop เทคนิคขั้นพื้นฐาน จนถึง ระดับมืออาชีพ สอนตัดต่อรูปภาพ รวมถึงวิดีโอ ไดคัทภาพ ลบพื้นหลัง ออกแบบโปสเตอร์ โบชัวร์