ไอเดียจัดโต๊ะคอม
COMPUTER CASEจอ MONITORลำโพงโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าแผ่นรองเมาส์keyboardmouseที่ร้องอุ้งมือนาฬิกาตั้งโต๊ะ+ลำโพงในตัวต้นไม้ปลอม

COMPUTER CASE

จอ MONITOR

ลำโพง

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้า

จัดโต๊ะคอม

แผ่นรองเมาส์

ที่ร้องอุ้งมือ

นาฬิกาตั้งโต๊ะ+ลำโพงในตัว

ต้นไม้ปลอม